Profil Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat

.

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT

             
Nama :  
NIP :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jabatan :  
Golongan :  
Pendidikan :  

 


  RIWAYAT PEKERJAAN
 NO  Jabatan Pekerjaan Satuan Kerja  Tahun Mulai   
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

 


RIWAYAT PENDIDIKAN
 NO Tingkat Nama Pendidikan  Tahun Kelulusan 
1      
2      
3      
4      
5